Hotline: 0989 042 162 - 028 6686 0707

Tuyển dụng Liên hệ
MIỆNG GIÓ
MIỆNG GIÓ

Sử dụng cho miệng gió cấp, gió hồi, gió thải, gió tươi & tăng áp cầu thang.

Khám Phá Ngay
ỐNG GIÓ
ỐNG GIÓ

Dùng trong hệ thống HVAC cho ống gió lạnh, ống gió tươi, hút khói bếp, tăng áp cầu thang, ống hút khí thải Toilet...

Khám Phá Ngay
VAN GIÓ
VAN GIÓ

Van dùng để điều chỉnh hoặc cắt lưu lượng không khí trong hệ thống ĐHKK và thông gió.

Khám Phá Ngay

KHÁCH HÀNG