Hotline: 0906 064 338 - 028 6686 0707

Tuyển dụng Liên hệ

Video

Team building 2018 - Video 03

Nhằm tăng cường tính gắn kết giữa các thành viên trong công ty Đức Dũng Pacific đã tổ chức chương trình teambuilding cho nhân viên năm 2018. 

KHÁCH HÀNG